с. ТРУД,
Пловдивска област
Стопански двор № 2
тел.: 0888 35 15 53

ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА:
гр. ХИСАРЯ,
ул.„Йордан Йовков“ 8
тел./факс: 0337 6 39 49

e-mail:
e-mail:
e-mail:
web: www.skatoil.com