Нестандартни стелажи и луксозни опаковки

Производство на транспортни, щанцови, луксозни и нестан­дартни опаковки от каширано велпапе, микровелпапе и картон.

boxes and packs composition

ВЕЛПАПЕ

Собствена линия за производство на: Велпапе "N" и "B" вълна, дебелина 1-3 мм; Петпластно велпапе с профили на навълняване "B"+"Е"; Микровелпапе "Е" вълна, дебелина 1,5 мм; Влагоустойчиво велпапе.

ОПАКОВКИ

Печат и каширане на двуслойно велпапе с картон; Ламиниране – мат, гланц, сребърно и златно фолио; Щанцоване картонени опаковки и стопери; Луксозни каширани опаковки с навълнен външен слой.

ЕКОЛОГИЯ

Велпапето и картонът са еколо­гич­но чисти мате­риали, 100% реци­клируеми, не съдържат вредни веще­ства и не оказват влияние върху съхраняваните в тях продукти. Опаковките от картон и велпапе опазват околната среда.

ОПАКОВКИ ОТ ВЕЛПАПЕ

Печатница Скат Ойл ЕООД

Скат Ойл ЕООД започва производ­ството на каши­рани опаковки, стелажи, рекламни щенде­ри, стопери и пана от картон и велпапе от 1995 г. Със своя дългого­дишен опит и работа с високо­качест­вени машини на водещи фирми в сфера­та на печата и довърши­тел­ните процеси, печатни­цата предос­тавя качествени продукти на своите клиенти. Печатницата разполага със собствена линия за производ­ство на многопластово велпа­пе, микровел­папе и влагоустойчиво велпапе.

Скат Ойл ЕООД е основно специализирана в про­изводство на стелажи, стопери, кутии и кашони за вино, луксозни опаковки, нестан­дартни велпапе опаковки за хранителната промиш­ле­ност, опаковки за парфюмерия и козметика и др. Скат Ойл ЕООД разполага с оборудване за про­изводство на картонени кутии с вълнообразен (навълнен) външен слой на опаковката. Печатницата не спира да се модернизира и внедрява нови системи и продукти.